Osnovna dejavnost tako planinskih društev kot mladinskih odsekov je priprava in vodenje izletov, za kar skrbijo usposobljeni vodniki Planinske zveze Slovenije, mentorji in spremljevalci. Kljub mnogim ostalim dejavnostim in aktivnostim je temu tako tudi v Mladinskem odseku PD Idrija. Izleti so na letni ravni najštevilčnejša akcija. Izvajajo se enkrat mesečno, tako da je v šolskem letu izpeljanih povprečno 10 tovrstnih akcij. Namenjeni so učencem osnovnih šol, dijakom in študentom in ostali mladini. Starejši pogosto izberejo daljšo in zahtevnejšo pot, ki je zanje atraktivnejša, in tako je delitev udeležencev v dve skupini neizogibna. Teoretično znanje, pridobljeno v planinski šoli, se z udeležbo na izletih nadgradi in dopolni. Cilje izbiramo tako v okolici domačega kraja kot tudi v oddaljenejših koncih Slovenije in v tujini. Programi izletov so obogateni z družabnimi igrami in večkrat tudi z obiskom bazena, jame, muzeja ali drugih zanimivosti.

Pred vsakim izletom mentorji na šolah, prijavljenim v planinski krožek, razdelijo razpise za izlet. Vabilo na izlet je objavljeno tudi na tej spletni strani. Običajno vsebuje: kraj izleta,  datum in uro odhoda ter predvideno uro povratka, opis izleta, ceno, rok in mesto prijave ter potrebno opremo, med katero štejemo tudi knjižico Mladi planinec s plačano članarino za tekoče leto.

PRIJAVNICA ZA PLANINSKI KROŽEK 2020

KAM V LETU 2022