MALA PLANINSKA ŠOLA

Program delovanja Mladinskega odseka že več let izpopolnjuje in bogati tudi mala planinska šola. Leta 1989 je s tem programom pričel mentor Nace Breitenberger na idrijski osnovni šoli. Kazala se je namreč potreba po vključevanju najmlajših – učencev od 1. raz. dalje – v planinske vrste in seveda nuja po primerni pripravi mladih planincev za varno gibanje v naravi. Ob dejstvu, da zahteva delo z mladimi, oz. najmlajšimi drugačne metodično – didaktične pristope, se je porodila ideja o »mali planinski šoli«.

Kaj pa vsebina?

Ob igri, petju, šaljivih in resnih tekmovanjih najmlajši planinčki osvojijo osnove varne hoje, pogovorijo se o potrebni opremi, obleki, obutvi, o prehrani na planinskem izletu, kako se obnašamo v naravi, kako si medsebojno pomagamo, spoznavajo lepote bližnje in malo bolj oddaljene okolice ter še marsikaj.

Malo PŠ so nekaj let izvajali tudi na OŠ v Sp. Idriji in na podružnični OŠ v Godoviču.

V ta program povabimo učence razredne stopnje.

V Idriji (1. – 3. raz.) in v Godoviču (1. – 5. raz.) to obliko dela izvajamo še vedno, le s krajšimi prekinitvami v preteklih letih. Na ta način pridobivamo v planinske vrste mlade, ki bogatijo dejavnost društva.