ZIMOVANJA

Prvo zimovanje oziroma zimsko taborjenje je bilo izpeljano leta 2006 v domači koči na Hleviški planini. Prvo idejo za zimovanje sta podala Ana Lapajne in Boštjan Pavšič, ki sta prvih nekaj zimovanj tudi organizirala in tako zakoreninila novo akcijo v koledarju Mladinskega odseka. Zimovanja potekajo v zadnjem tednu decembra. Večji poudarek kot osvajanju vrhov je namenjen spoznavanju zimske opreme, igri, ustvarjalnim delavnicam, krajšim in lažjim pohodom itd. Zimovanja tako najbolj pritegnejo osnovnošolce in srednješolce. Od začetka izvajanja zimovanj pa do leta 2013 so se lokacije menjevale vsaki dve leti. Udeleženci zimovanja so tako obiskali Kočo na Hleviški planini, Dom pod Reško planino, Dom Miloša Zidanška na Pohorju in Kočo na Gozdu pod Vršičem. Leta 2014 je zimovanje potekalo na najvišji nadmorski višini do sedaj; Koča na Loki pod Raduho je namreč 1534 metrov nad morjem. Tistega leta je bilo zabeleženokar nekaj rekordov. Verjetno so bili udeleženci priča najmočnejšim sunkom vetra in najnižji povprečni temperaturi zimovanja, saj se kar nekaj dni temperatura ni dvignila nad -14°C, vetrni sunki pa so krepko presegli 100 km/h. Svečka za deseto izpeljano zimovanje je zagorela v Domu Pristava na Javorniškem Rovtu.

Zap. štev. zimovanja

Kraj zimovanja

Leto

1.

Koča na Hleviški planini

2006

2.

Koča na Hleviški planini

2007

3.

Dom pod Reško planino

2008

4.

Dom pod Reško planino

2009

5.

Dom Miloša Zidanška na Pohorju

2010

6.

Dom Miloša Zidanška na Pohorju

2011

7.

Koča na Gozdu

2012

8.

Koča na Gozdu

2013

9.

Koča na Loki pod Raduho

2014

10.

Dom Pristava Javorniški Rovt

2015

11.

Koča na Hleviški planini

2016

12.

Koča na Hleviški planini

2017

13.

CŠOD Vojsko

2018

14.

Koča na Hleviški planini

2019
15.

Vojsko – župnišče

2021