PLANINSKO DRUŠTVO IDRIJA

Planinsko društvo Idrija
Mestni trg 4
5280 Idrija

e-naslov: info@planinsko-drustvo-idrija.si

PISARNA

Mestni trg 4
5280 Idrija

Uradne ure:
vsak ponedeljek od 15. do 17. ure                                                                                                                                                                                                                                            Tel: 05 / 377 10 90


KOČA NA HLEVIŠKI PLANINI

Čekovnik 35A                                                                                                                                                                                                                                                                            5280 Idrija

Tel: 051 644 405

e-naslov: kocahlevise1955@gmail.com

www.facebook.com/hlevise

HLEVIŠE

Planinsko članarino lahko plačate v pisarni društva ali pri mentorjih na šolah.